شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ‍ خاطر آشفته يِ گيسويِ پريشان تواَم واژه يِ عشقي و عمريست غزلخوانِ تواَم تو سر آغازترين نقطه يِ پروازِ مني قصه يِ عشقي و دلواپسِ پايانِ تواَم پنجه در پنجه يِ تقدير جگرخون شده و زنده از چشمکِ پُرغمزه يِ پنهانِ تواَم با خيالِ تو چنان شمع سحر گريان و... در بهارِ نفست غنچه يِ خندانِ تواَم اي سرت سبز و دلت خوش که همه جان مني خوشترين فالِ مني، قهوه يِ فنجان تواَم #مهدي_زکي زاده اوقاتتان بهاري باد، سرشار از گلخنده هاي هميشه بهار دوست بلطف دادارِ بهارآفرين
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top