شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] بخت وقتي سخت گيرد,چاره:شعر دل, نمي خواهي بميرد؟! چاره:شعر دلبرت وقتي که نازش مانع است تاکه عشقت را پذيرد, چاره:شعر طعنه برحست اگرداردحسود منطق قلبت کند رد... چاره:شعر #مهدي_زکي_زاده شعرمهربرلبانمان بادا #روز_جهاني_شعر_گراميباد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top