شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] محمد(ص) را رسيد آوا ز افلاک که دنيارا کن از آلودگي پاک وخواند آيات حق را برخلايق که احمد را سزد تمجيد(لولاک) #مهدي.زکي زاده مبارکبادعيد مبعث رسول رحمت,برپيروان مهرآيين راستينش
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top