شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] محمد(ص) را رسيد آوا ز افلاک که دنيارا کن از آلودگي پاک وخواند آيات حق را برخلايق که احمد را سزد تمجيد(لولاک) #مهدي.زکي زاده مبارکبادعيد مبعث رسول رحمت,برپيروان مهرآيين راستينش
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top