شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] دلم از حوصله خالي ، سرم از مشغله پُر مُشت مزَّه ست دهاني که شد از مساله پُر زنده ام، زنده بِدلمُرده ترين جلوه، از آن... شيشه ي عمرِ من از زهرِ غمِ فاصله ، پُر گوشِ بازي نشد از بازيِ تقدير، نصيب بسته لب، دفترِ اشعارِ ترم، از گِلِه پُر دل هواخواهِ کسي شد که زمين باور بود هي دويد و نرسيد و پايش از آبله، پُر دامن از من نتکان حضرت حوا، هرچند شد زمين از نفس آدم کم حوصله، پر #مهدي_زکي_زاده
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top