شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] نفس شهر به ثانيه شمار افتاده ست لرزه بر واگن اين کهنه قطار افتاده ست پاي دربند، سيه چرده، دماوندِ غيرور بسکه بيمار شده در فکر فرار افتاده #مهدي_زکي_زاده دورباد از سرزمينمان، #کرونا و #آلودگي و از انديشه ي مسولينمان خودخواهي و رياآلودگي هوا آلوده يِ کين و زمين غرق ستمکاري ست دريغا نسلِ پويامان،اسيرِ بختِ ناياري ست #انتخاب_خودمان_بوده_پريشان_بودن
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top