شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] در چشم هايت شوق عشقي جاودان است روي لبانت خون ناب ارغوان است جان داده عشقت بر دلِ غرقِ خزانم اين پير تا دارد ترا، قلبش جوان است #مهدي_زکي_زاده
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top