شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] هرآنکه خانه يِ بيچارگان خراب کُنَد بنايِ خانه يِ فردايِ خود برآب کند به روزِ غمزدگان ،آنکه خفته آسوده کجا به شامِ غم آسوده خواب کند #مهدي_زکي_زاده برسيم به داد هموطنانمان،که فقط ما مردم و خدا را دارند
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top