شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] از حال خوبت نيست موضوعي مهمتر از پاي دل زنجير وا کن، بال گستر اي واي اگر فردا ببيني رفته عمرت در پاي بي ارزشترين اوقات، يکسر دنبال شادي باش و شادي آفريني در آسمان عشق ورزي ساده بپر #مهدي.زکي زاده روز و روزگارمان سرشار باد از عشق و شادي و شادي آفريني بلطف دادارمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top