شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] آزرده ي حرف مفت مردم نشوم در راه بنورِ عشق تو گم نشوم رنجيده نميکنم دل از زخم زبان در رنجش ديگري چو کژدم نشوم #مهدي.زکي زاده #نرنجيم_و_نرنجانيم_عشق_است
*ليلا*
احسنت
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top