شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] در زمستانِ عمر هستم و عشق مي دهد عطر نوبهارانم باتو از بخت بد نمي ترسم خشکيِ شاخه زير بارانم خنده ات را براي من بفرست تا به دردِ دلم دوا بخشم عشق بي شرط و بي بهانه بيار من بجان پايِ عهد و پيمانم #مهدي_زکي_زاده زمستانمان سرشار باد از دلگرمي به عشق و مهرِ دوست بلطف دادارمهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1522 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top