شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] وقتي جهان جز مرگ پاياني ندارد ديگر برايم فرق چنداني ندارد... اينکه چگونه صبح را تا شب بِدَردَم يا اينکه شب ،دل ، ماه تاباني ندارد اينکه سري دارم به دامان خيالت ديگر سر و دل ميلِ ساماني ندارد گاهي به چشمانم گذر کن از سر مهر بنگر که بي تو اشک پنهاني ندارد اين شاعر از يار دور افتاده ديگر شعرِ تر و احساسِ باراني ندارد مانند باباطاهرم، سر در بيابان جانم لباسي غيرِ عرياني ندارد مادر به دلسوزي نصيحت کرد : فرزند عشقت بجز غم ، شاعري ناني ندارد #مهدي.زکي زاده روز و روزگارمان بخير و بمهر باد، سرشار از شعرِترِ دوستي بلطف دادارمهرافرين
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top