شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] خورشيد،زد تيرِ شفق بر پيکرِ شب انداخت با تيغِ سحرگاهان،سر شب از مهر مي خواند خروس صبحگاهي گويد که دست عشق ميبندد پر شب بي شک بزن گلبوسه برجام صبوحي سرمست شو،از سر بِدَر کن باورِ شب با آبِ جويِ عشق دست و رو بشوي و... از تن درآور رختِ رخوت آورِ شب صبحانه اي از چشم و دل سيري بپا کن روزي بخير آغار کن، با آخرِ شب #مهدي.زکي زاده سلام بامداد و سحرگاه و صبحتان بخيرو بمهر ، سرشار از نگاه پرمهر حضرت دوست باد.شادباشيدو شادي آفرين، بلطف دادارمهرآفرين
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top