شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] بخوان ترانه يِ پر از تغَزُّلِ #سلام را بِدردِ جانِ بي کسي بياور التيام را کنون که پشتِ شب شکسته شد بخنده يِ سحر بِسازِ زندگي بزن نُتي زِ دال و لام را بمهر دل ببند و از مسيرِ کينه دور باش نبوس از سر ريا چوشيخ شهر،جام را خدا بروز واپسين قرين رحمتش کند چو رحم کرده کدخدا به اين سرا،غلام را ببامِ هرکسي نپر، نبند دل به دانه ها نپوش بر تنِ همه لباس اتهام را بعشق زنده هستم و بعشق ميروم بخاک بعشق دستِ ايزدي بنا کند قيام را #مهدي_زکي_زاده صبح و روز و روزگارمان بخيرو بمهر وعاقبت بخيري باد بلطف دادارمهرآفرين #با_سلامي_عشق_را_آغاز_کن
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1550 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top