شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ‍ ‍ ازنمِ باران فروکش ميکند رقصِ مغرورانه يِ گرد و غبار ميسُرايند از سرِشوقِ حضور شعرِتر را چشم هايِ انتظار عشق باجانهايِ مظلوم آشناست عشق بر دلمرده مثل مومياست ميرسد آنکس که مهرش روشناست همچنان خورشيد ِبعد از شامِ تار #مهدي.زكي زاده عصرمان سرشارعشق و انتظار دوست باد بلطف دادارمهرآفرين
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1455 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top