شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] رسولِ مهرباني،حضرتِ سرچشمه يِ خورشيد لبت مهدِ تبسم ،سرزمينِ رويشِ اُمّيد کنارت ميتوان تا قله هايِ آدميَّت رفت بِباغت لاله لاله عشق و شوقِ نرگسي راديد کشي شمشيرِ ابرو، مي بري با نازنيني دل شبستانِ جهان را ماهِ رويت روشني بخشيد غبار از پيکرِ انديشه هايِ قبل و بعدش شست کلامِ رحمتت تا آيه آيه بر زمين باريد شرابِ ساغرت،انسانيت...سرمايه ات ايمان و عدل و عقل را آراستي با زيورِ توحيد بنامِ دينتان جمعيتي حق ميخورند ، افسوس نبخشايد خدا آنرا که در حق آوَرَد ترديد #مهدي_زکي_زاده قرين رحمت حق باد و روح رحمه للعالمين شاد.الهي با رعايت کردن حق و عدالت، مسلماناني راستين باشيم و از رسول رحمت الگو بگيريم
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top