شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] زيبا شده آسمانِ شهر از موسيقيِ دلپذيرِ باران شعرِ ترِ زندگي نشسته رويِ لبِ جدولِ خيابان صبحي ست لطيف و پُر تَرَنُّم سرشارِ ترانه هايِ پايير بنشان بِلَبَت تبسمِ مهر تا خير شود طلوعِ آبان #مهدي_زکي_زاده سلام،صبحِ پاييزيِ آبانمان سرشار از موسيقي بارانِ مهر بخير و عاقبت بخيري بادالهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top