شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] آسمان ابر و زمين خش خشِ برگ شاخه ها لخت و خيابان صد رنگ شاعرِ خسته يِ پاييز غزل ميباريد شعرِ سرزندگي آورده دراين هجمه يِ مرگ #مهدي_زکي_زاده آدينه يِ پاييزيمان سرشار از شعرِ مهر و سرسبزي و سرزندگي باد بلطف دادارمهرآفرين
عالي بود
kzp.parsiblog.com
*قاصدك*
قلمتون پايدار استاد
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top