شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] اي صبح ترانه از تو روشن از مهرِ تو گل گرفته دامن اي در نِفَسِ تو خير جاري جان يافته يِ تَرَنُّمَت ، من بر شب نظرِ تو راه بندد بر رويِ تو چشمِ ماه خندد آيينه يِ دل کني مُرَدَّد پيراهنِ عشق تا کني تن #مهدي_زکي_زاده سلام صبحمان بخير و بمهر سرشار از گرمايِ رويِ پُرمهرِ دوست باد بلطف دادارِمهرآفرين صبح با اشعارِ حافظ خوشتر است
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top