شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ترانه تابِ تشنگي ندارد چه ميشود لبت کمي ببارد نشسته بر لبم ترک ترک شعر که بوسه بوسه گل لبت بکارد بِفصلِ زردِ شاعري نظر کن يکي دولب ترانه را خبر کن بيا نرو و از سفرحذر کن که عشق پا به قلبمان گذارد سري بِشانه يِ غزل گذارم ترانه در ترانه بي قرارم دراين خزانِ عمر،با بهارم دلم چو حرفِ مهر مي نگارَد #مهدي_زکي_زاده
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top