شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] ترانه تابِ تشنگي ندارد چه ميشود لبت کمي ببارد نشسته بر لبم ترک ترک شعر که بوسه بوسه گل لبت بکارد بِفصلِ زردِ شاعري نظر کن يکي دولب ترانه را خبر کن بيا نرو و از سفرحذر کن که عشق پا به قلبمان گذارد سري بِشانه يِ غزل گذارم ترانه در ترانه بي قرارم دراين خزانِ عمر،با بهارم دلم چو حرفِ مهر مي نگارَد #مهدي_زکي_زاده
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top