شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] برصورت کوچه رنگ غم زد پاييز روي گل شب,به صبح نم زد پاييز انگار عقب نبرده اي ساعت را مابين من و تو را بهم زد پاييز #مهدي.زکي زاده صبح پاييزيمان بخير وشادي بادبلطف داداربهارآفرين
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top