شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] (بي تو مهتاب شبي باز) نبودي و نرفتم گوشه يِ کوچه نشستم اشک همصحبتِ آن خلوتِ دلخواسته ام شد عشق جاري شده در هر نفسم بود شعر مي خواندم ويادت به دلم حلِ خوشي مي بخشيد و چه زيبا گفته ست حال اين شبهارا شاعرِ کوچه يِ مهتاب (مشيري) #مهدي_زکي_زاده کافه کتابِ #مهر_و_ابر در کنار فرزند استاد #فريدون_مشيري ،جناب #بابک_مشيري و جمعي از اهالي فرهنگ و ادب و هنر و جناب #بهزاد_درخشان از شوراي شهر شهر پر باد از اين محفل ها الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top