شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ ميپرند از آذرستان دلت ققننوس ها ساکت از صوت اذانت نغمه ي ناقوس ها صخره ها را تاب ماندن پيش امواج تونيست درس طوفان ميدهد خشمت به اقيانوس ها درهراس از غرش شيرانه ات کفتارها مهر قانونت شفاي درد جالينوس ها سبز انديشه,سپيدآيين,جمالت لاله گون پرچمت در اهتزاز قله ي محسوس ها دور ميدان تو آزادانه دلها مي پرند عشق دربند تو باشددر دل محبوس ها همت مردان و مهربانوانت ميبرد زخم غم از روزها و از شبت کابوس ها سرزمين شيرمرداني که خورشيدآورند دورباد از خاک پاکت رنج و غم,افسوس ها #مهدي_زکي_زاده سربلند و سرسبز و سلامت و عاشق و عاقبت بخيرباد سرزمين عزيزمان ايران بهمت مردمانش وبلطف دادارمهرآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top