شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] اي خيلِ عزادارِ #حسيني که دهد سر تااينکه سرش خم نشود پيشِ #ستمگر بي فکر چه دارد ثمر اين گريه و زاري ( #هيهات) نداني چه ثمر داغِ مکرر #مهدي_زکي_زاده اهلِ ظلم ستيزي و رعايت حق ديگران و خدامحوري باشيم برمرام حسين(ع)انشاءالله
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1418 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top