شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] اي خيلِ عزادارِ #حسيني که دهد سر تااينکه سرش خم نشود پيشِ #ستمگر بي فکر چه دارد ثمر اين گريه و زاري ( #هيهات) نداني چه ثمر داغِ مکرر #مهدي_زکي_زاده اهلِ ظلم ستيزي و رعايت حق ديگران و خدامحوري باشيم برمرام حسين(ع)انشاءالله
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top