شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] اسکار بهترين نذري تاريخ هم به اين هموطن ايراني تعلق مي گيرد! يکي از بهترين نذري هايي که تو کل عمرم ديدم! خنده هاي بچه هارو ببينيد حتي وسطِ معرکه قدقامتِ خود بست بر نيزه سرش قاريِ قرآنِ خدا رفت اين بر سر و بر سينه زدن فايده اش چيست وقتي که نمازم سرِ يک لقمه غذا رفت #مهدي_زکي_زاده اميد که بهترين ها را نذر کنيم و نذري ها به مستحق ترين هايش برسد
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top