شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] دنبالِ #علامتش #عزادارانيم فرياد زنان و موپريشانانيم ما تشنه لبانِ زارِ بر بارانيم دردا که در اين ميانه سرگردانيم از بادِ زمانه بيدِ لرزان شده ايم چنديست #اسيرِ_لقمه اي_نان شده ايم هم دست به دامنانِ #دونان شده ايم هم گريه کنانِ مرقدِ طوفانيم در راهِ خدا ترانه يِ مهر سرود لب تشته بِخون نشست،همسايه يِ رود #حق_باور و #حق_مدار و #حق_آيين بود خنديد به خشمِ خنجر و گريانيم سر پيشِ ستم نکرده خم،اما ما سر داد که سر شود ستم، اما ما بر پاست عليهِ ظلم، عَلَم، اما ما برسينه و سر زنان پيِ رضوانيم #حق_خوار به لشگرش ندارد جايي پرپر شده پابِپايِ بي پروايي پيوسته دلش به جانِ هر دريايي در پايِ محبتش بجان مي مانيم #مهدي_زکي_زاده در مسير و بر مرامِ حسين ع و برادرِ باوفايش، عباس(س)باشيم با ظلم ستيزي و ستم نکردن و رعايت حق مردم، انشاءالله
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top