شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] حاجيه اين سفره نذر چندمي ست از چه پس دامان ذهنت گندمي ست؟!! خانه ي ابليس سنگش از شماست بسکه حاجي جيب هايش!!! مردمي ست #مهدي_زکي_زاده دور باد از فقر و اندوه و ريا ايرانمان.انشاءالله
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1402 برگزیده
1277 دوست
vertical_align_top