شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] چراغِ راهِ خدا ، حُجَّتِ مسلماني سرت به نيزه روان با لبانِ قرآني تنت نشسته بِخون تا به ما بفهماني به عشق زنده شود راه و رسمِ انساني ودر ميانِ مُحِبّانتان ندارد جاي هرآنکه خورده به ناحق زِ ديگران ناني #مهدي_زکي زاده در جمع دوستدارام امام حسين ع و يارانش باشيم ، به رعايت حق الناس ، نرنجاندن دلِ خلق خدا و برنياوردنِ آهِ مطلومان، بلطف دادارِمهرآفرين
A sad man
98/6/16
شعر قشنگ...عکس ناقشنگ
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1509 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top