شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] علي ع از عشق دلش دريا شد همدمش تا نفس زهرا س شد جشن پيوند دوگلواژه ي عشق در دل عرش خدا برپا شد #مهدي.زکي زاده سرشاراز عشق باد پيوندهامان الهي سالروز ازدواج نوراني ترين پيوند هستي مبارک باد
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top