شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] هموطن بي سرو ساماني ام اهل دهستان پريشاني ام ديدمش آنجا طرف خيس شهر عاشق آن لحطه ي باراني ام شاعر شيرين سخنت #بهمني ست من لب مشتاق غزلخواني ام #مهدي_زکي_زاده سعادت زيارت استاد #دکتر_بهمني عزيز و استاد #نخجواني گرانقدر و جمعي از اهل شعر و مهر در کتابخانه و فروشگاه #کتاب_تکبرگ بيش از اينها باد اين برنامه هاي فرهنگي و سپاس از #دکتر_خامسي گرانقدر، معاونت محترم فرهنگي اجتماعي شهرداري شهريار که در محافل هنري حضور فعالانه دارند
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1464 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top