شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] زمين گسترده شد از جاي پايت زمان جاري ، در آهنگِ صدايت دليل خلقت من چيست؟ اي عشق بسازم خانه اي در دل برايت #مهدي_زکي_زاده گراميباد ذي القعده، روز #دحو_الارض، گسترده باد زمين دلمان براي مهر و مهروزي،بلطف دادارمهرآفرين ملتمس دعايم به عاقبت بخيري
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1464 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top