شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] تاوانِ يک گلخنده عمري خار چيني ست دنيا يکي ميبخشد و صد ميستاند گفتند هر دستي دهي،گيري همان دست خوبِ ديارِ ما چرا بد ميستاند؟ #مهدي_زکي_زاده پشتِ اعتمادِ دوست ،به خنجر بي وفايي و نامردي نخراشيم الهي.به خوبي پاسخِ خوبي دهيم کاش
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1365 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top