شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] بگيرد دستمان را دست هايي که سقا باشد اهلِ آسمان را همان دستي که لطفش مي گشايد گره ها،هر غريبِ ناتوان را شبِ تاريک دل را ماهتاب او سوالِ خسته جانان را جواب او کلام مهرورزي را کتاب او بنامش عطرآگين کن دهان را #مهدي_زکي_زاده دستگير دلهايمان باد، سقاي بي دست دشت کربلا،بلطف دادارمهرآفرين زنده و جاويد باد راه و ياد #شهيد_مسعود_زکي زاده و ديگر شهيدان ايران عزيز
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1455 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top