شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] دلي دارم به چشمانِ تو حساس که دارد روي عشقِ خويش وسواس به دريا ميزنم دل تا بچينم زِ باغستانِ لبهايِ تو گيلاس #مهدي_زکي_زاده باغدارا فکرِ آنها که توانِ خريد ندارند هم باش،برکتش را خدا دهد #باغدارِ_بامرامِ_روستايِ_کُندر
با سلام ، شما چون گفتگو نميکنيد فيدهاي زيبايتان کمرنگ ميشود .
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1337 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top