شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] با عشق ، ميانِ مردمان جنگ نبود يک عاشقِ خسته جان و دلتنگ نبود پا و سر و دل شکستگي کم ديديم گل بود تمام شهر و از سنگ نبود آلوده به شيشه هايِ رنگي شده ،آه شهري که رفيقِ شعر و آهنگ نبود #مهدي.زکي زاده
چراين قدمحکم گرفتي بابا مي ميره:-)
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top