شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] با عشق ، ميانِ مردمان جنگ نبود يک عاشقِ خسته جان و دلتنگ نبود پا و سر و دل شکستگي کم ديديم گل بود تمام شهر و از سنگ نبود آلوده به شيشه هايِ رنگي شده ،آه شهري که رفيقِ شعر و آهنگ نبود #مهدي.زکي زاده
تبريزي
چراين قدمحکم گرفتي بابا مي ميره:-)
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1403 برگزیده
1277 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top