شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] به رنجاندن اين و آن دل مبند نرنج و نرنجان و شادان بخند که هر کس گزندي رساند به خلق رساند بر او چرخ گردان گزند نياور به حقِّ کسي کوتهي که دستِ تظَلُّم برآرَد بلند خدا بگذرد شايد از حق خويش ولي نگذرد از دلِ دردمند به دستت گره مي گشايد خدا به نيکي درِ غم برويت ببند دهي هرچه بازت دهد روزگار از آموزگارِ زمان گير پند #مهدي_زکي_زاده بي شک هرچه کنيم، باز خواهيم ديد الهي که با دستگيري و رعايت حق مردم و وفاي بعهد و نيکي در حق خويش نيکي کنيم بلطف دادارِ دادآفرين
دستتان درد نکند از اين شعر بسيار زيبايتان ... طبعطان روشن سينه تان گلشن @};-
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top