شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] دلم جز مهر آئيني ندارد بغيرازعاشقي ديني ندارد وآن شهري که برآئين مهراست حصار و بندو پرچيني ندارد تبسم بهترين آرزوهاست کسي خشم وغم وکيني ندارد #مهدي.زکي زاده شادوشادي آفرين باشيم الهي سحرگاهمان سرشار مهربادو غفران خداوند. روزه باشيم ازبدبيني و بدخواهي و آزار و حق خوري و دل شکستن انشاءالله،که گرسنگي و تشنگي را همه ي موجودات ميتوانند #ملتمس_دعايتانم
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top