شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ‍ بر لب من، نشانده چون،زمزمه‌ات خداي را عشق خداي حك كند،در دلم اين نواي را: ((درس معلم ار بود ،زمزمه‌ي محبتي... جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را)) ياد-توداده‌اي -به من ،معني((دوست داشتن)) درعمل از تو ديده‌ام ،دوستي و وفاي را گاهي اگر كلاس را ،ريخته‌ام بهم ،ببخش تاكه خداببخشدم ،برتو چنين جفاي را مثل طبيب هستي و علم و عمل دواي تو عشق دواكند دل خسته و مبتلاي را درهنر معلمي،كار تو كيمياگري‌ست عرض درود باشدت هرهنرآشناي را روز معلم برفعالان عرصه‌ي عشق و علم و عمل و ايمان مباركباد #مهدي زكي زاده
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1530 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top