شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] گلها شکوفا ميشوند و باغ زيبا دور گل رويِ تو درگيرِ خزانم برمن ببار اي ابر،چون #سيل_گلستان شايد شود خاموش اين آتشفشانم #مهدي_زکي_زاده باغ دلمان از گلخنده هايِ دوست بهاري بادا بلطف دادارِ مهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1337 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top