شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] ميشود هر روز را نوروز داشت ميتوان آينده اي پيروز داشت بي خيال هرچه ديروزت گذشت ميتوان فرداي نو ,امروز داشت #مهدي.زکي زاده ‏امروز و فرداهامان بخير و بمهر باد بلطف دادارمهرآفرين امروز را درياب
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1348 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top