شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ميشود هر روز را نوروز داشت ميتوان آينده اي پيروز داشت بي خيال هرچه ديروزت گذشت ميتوان فرداي نو ,امروز داشت #مهدي.زکي زاده ‏امروز و فرداهامان بخير و بمهر باد بلطف دادارمهرآفرين امروز را درياب
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1530 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top