شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] خيالم ، آن کبوتري که جلد بام عشق بود اميدِ بالِ زخمي اش به التيامِ عشق بود ترنمِ ترانه اش ، سرودِ عاشقانه اش فضايِ گرمِ لانه اش، خوش از دوامِ عشق بود #مهدي_زکي_زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1298 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top