شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] از زمزمه يِ بهار لبريز وطن سرشارِ ترانه ،فصلِ پاييز،وطن از همتِ مردمش خوشي ها بسيار اندوه و غمش کم است وناچيز، #وطن #برجامِ صفا و صدق گلبوسه زند از کذب و جفا نموده پرهيز وطن چون رقص کند به شوقِ مولانايي گرم است دلش به شمسِ تبريز،وطن مهدِ غزل و ترانه،حافظ،نيما لبهاش تبسم و سخن خيز،وطن در سايه ي لطف سرمدي سبز سرت هر روزِ تو ، عيدِ شوق انگيز، وطن #مهدي.زکى زاده بهترين ها باد در تقديرِ ايران و ايرانيان باد به همت مردمانش و بلطف دادارمهرآفرين #رويش_شهريار
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1302 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top