شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] لغزيد،به غمزه شانه برمويِ سياه خنديد بناز و عشوه،خورشيد به ماه بر پيکرِ شب ،#زلزله انداخت پگاه لا حول وَلا قوه الا بالله #مهدي.زكي زاده صبح و روز و روزگارمان بخير و شادي و سلامتي و بمهر،بلطف الهي
6-
97/10/27
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top