شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ کاش بشه چشماتُ زيارت کنم به رنگِ درياييشون عادت کنم عاشقتم،پس بده حق،به هرکس اسمتو ميبره حسادت کنم تويي همون که در تمام عمرم حرمتتُ بايد رعايت کنم از روزگار و بختِ بد پيشِ تو از تو برم به کي شکايت کنم؟ تاوقتي دارم عشقتُ ميتونم عليه غصه استقامت کنم غزالِ رويايِ غزل ترانه کاش بشه چشماتُ زيارت کنم #مهدي_زکي_زاده شبمان بخيرو شادي و پُر از زيارتِ چشماِ مهربانِ دوست باد بلطف دادارِ مهرآفرين
6-
97/10/27
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1326 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top