شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] به سپيدارِ پُر از عاطفه يِ برف قسم و به اين دل ،دلِ ازعشق تو پُرحرف قسم که زمستان من از مهرِ تو گرما دارد به همه عمر که در راه تو شد صرف قسم #مهدي_زکي_زاده زمستانمان گرم از مهرِ رويِ ماه دوست باد
6-
ديروز 4:22 عصر
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top