شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] شک ندارم ،هرچه گويد، آن شود هرچه را فرمان دهد يزدان، شود هرکه ايمانش بِعشق آميخته غم نبيند ديده اش ،خندان شود هرکسي دلبسته برغير ازخدا درمسيرِ عمر سرگردان شود #مهدي_زکي زاده توکل و عشق سهممان باد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1269 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top