شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ بي شک خدا لعنت کند اهلِ #ستم را آن #حقِّ_مردم خوارهايِ بيش وکم را هر روز،محشر،درهمين دنيا بپا هست بعضي جزا بينند و خوبان هم اِرَم را هرنيک و بد را در همينجا بازبيني پس با حواسِ جمع بردارهر قدم را يک لقمه #حَقُّ_الناس خواهد شد گلوگير شادي، اگر گيري زِ چشمي اشکِ غم را جانا ، #زرنگي نيست مالِ مفت خوردن بيني جوابي بس گران ظلم و اَلَم را #مظلوم اگر چيزي نميگويد بدان که : با #آه لرزاند ، نخواهد زير و بم را يزدان ببخشايد گناهِ عالم اما هرگز نبخشد حق خور و اهلِ ستم را #مهدي_زکي زاده دورباد از جانمان که با لقمه اي حق مردم برگردنمان محشور شويم که آنجا دلار و توماني نيست و خداوند پاسخي سخت دارد ظالمان و حق خوران را.بترسيم از آنکه حقش خورده شده و دستش برهيچ جايي بند نيست جز درگاه الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1219 برگزیده
1281 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top