شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] گلخنده زنان و شادمانه بنشان بِلبانَت اين ترانه از پيله يِ غصه سَر برآور در دشتِ محبت عاشقانه پرواز مُقَدَّرِ من و توست الطافِ خدا ،پَرِ من و توست عشق است که باورِ من و توست بگشا پَرِ مهر، شاکرانه #مهدي_زکي_زاده دورباد از جانمان اندوه و سرشار از مهر باشيم بلطفِ دادارِمهرآفرين و همتِ شاکرانه يِ خويش @mehdi2zakizadeh
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1315 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top