شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مژده اي چشم انتظارانِ سپيده آرزوهاي شبْ انديشان،سرابي بيش نيست باچنين خشمي که توفان ميکنددرياي نور برکفِ موج بلندش کوهسارسنگيِ ظلمت،حبابي بيش نيست #شبديز صبح باران خورده مان بخيرو بمهرِ دوست
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top