شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] مژده اي چشم انتظارانِ سپيده آرزوهاي شبْ انديشان،سرابي بيش نيست باچنين خشمي که توفان ميکنددرياي نور برکفِ موج بلندش کوهسارسنگيِ ظلمت،حبابي بيش نيست #شبديز صبح باران خورده مان بخيرو بمهرِ دوست
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1298 برگزیده
1278 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top