شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] آسمان ابري و تقويمِ دلم پاييزي ست لبِ دلدارِ پُر ازشوقِ تبسم خيزي ست مي وزد بخت بد هرچند چو طوفانِ خزان دوست مي خندد و با مهر پيِ گلريزي ست #مهدي_زکي_زاده پاييزمان بلطفِ گلخنده يِ پرمهرِ دوست ،بهاري باد الهي
چراغ جادو
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top