شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ ويرانه رفته در خواب،آباد برنخيزد از خاکِ کِذب و کين جز بيداد برنخيزد وقتي خروس ها را در شهر سربريدند صبحي زِ خوابِ شيرين ،فرهاد برنخيزد وقتي تبر نشاندند بر قامتِ سپيدار سروي دگر در اين دشت آزاد برنخيزد آتش نشسته بر دل،خاکسترانه خنديم يارب تفضلي کن تا باد برنخيزد تا لاشخور مرامان جولان به دشت دارند قمري زِشاخِ شمشاد دلشاد برنخيزد پاييز جان گرفت و تقويم ها عزادار در رقصِ نوبهاري شمشاد برنخيزد #مهدي_زکي_زاده روز و روزگارمان بخير و بمهرِ دوست باد سرشار آزادي و آبادي و شادي بلطف دادارِمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
1 امتیاز
1254 برگزیده
1279 دوست
vertical_align_top