شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ‍ ويرانه رفته در خواب،آباد برنخيزد از خاکِ کِذب و کين جز بيداد برنخيزد وقتي خروس ها را در شهر سربريدند صبحي زِ خوابِ شيرين ،فرهاد برنخيزد وقتي تبر نشاندند بر قامتِ سپيدار سروي دگر در اين دشت آزاد برنخيزد آتش نشسته بر دل،خاکسترانه خنديم يارب تفضلي کن تا باد برنخيزد تا لاشخور مرامان جولان به دشت دارند قمري زِشاخِ شمشاد دلشاد برنخيزد پاييز جان گرفت و تقويم ها عزادار در رقصِ نوبهاري شمشاد برنخيزد #مهدي_زکي_زاده روز و روزگارمان بخير و بمهرِ دوست باد سرشار آزادي و آبادي و شادي بلطف دادارِمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
1 امتیاز
1185 برگزیده
1283 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top